Księgi wieczyste
Księgi wieczyste
Skrypt może być wykorzystywany tylko na użytek własny. Pełny dostęp do ksiąg wieczystych. Możliwość wyszukiwania po adresie, peselu, nazwisku, nr. działki i wiele innych. Skrypt połączony z geoportalem.